สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา : สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

พ.ต.อ.ชัยรินทร์ แก้วสุวรรณ

ผกก.สภ.โพธิ์แก้ว

พ.ต.ท.ทรงวุฒิ เจริญวิชยเดช

รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์แก้ว

พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองฮาม

รอง ผกก.สอบสวน) สภ.โพธิ์แก้ว

พ.ต.ท.ณรงค์ เรืองมี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธิ์แก้ว

พ.ต.ท.จักรพงศ์ ตราบดี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธิ์แก้ว

พ.ต.ท.ครรชิต โขวัฒนชัย

รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์แก้ว

พ.ต.ท.ประโยชน์ สายเงิน

สวป.สภ.โพธิ์แก้ว

พ.ต.ต.ต้องชนะ อารีมิตร

สวป.สภ.โพธิ์แก้ว

พ.ต.ต.อิทธิรัฐ นิยมทรัพย์

สวป.สภ.โพธิ์แก้ว

พ.ต.ท.ธันวา สองวิหค

สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์แก้ว

พ.ต.ท.ภูชิต เกตุแก้ว

สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์แก้ว

พ.ต.ต.อุดม ตันเจริญ

สว.สส.สภ.โพธิ์แก้ว

พ.ต.ท.ณรงค์ ชาวังเย็น

สว.อก.สภ.โพธิ์แก้ว

แผนที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว

ท่าตลาด ซอย ๖ ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน นครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 034-311192
โทรสาร : 034-311192
สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว © สงวนลิขสิทธิ์ 2018